KANDIDATER
KV21

1. Ulrik John Nielsen, Ganløse, 
Spids- og Borgmesterkandidat
PERSONLIGE STEMMER 1.214
2. Bettina Zarp, Smørum

PERSONLIGE STEMMER 503
3. Lars Winther, Stenløse
PERSONLIGE STEMMER 290
4. Illa Jepsen, Ølstykke
5. Morten Leonhardt Marstrand, Ganløse
6. Stig Bundggaard, Stenløse
7. Ric Jakobsen, Slagslunde
8. Kristian Petersen Nørgaard, Smørum
PERSONLIGE STEMMER 259
9. Tobias Fisch Albrechtsen, Ganløse
10. Sarah Holmgaard Mortensen, Ølstykke
11. Niels Lindhardt Johansen, Ganløse
12. Mikkel Seierø, Ølstykke
13. Torsten Nielsen, Ølstykke
14. Jannie Lund-Nielsen, Stenløse
15. Carl Emil Bundgaard, Stenløse
16. Preben Jacobsen, Stenløse
17. Mette Danielsen, Ølstykke
18. Søren Ring Ibsen, Slagslunde
Ulrik John Nielsen
Spids- og Borgmesterkandidat

Mail: ulrik@lokallistennyegedal.dk

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017. Stifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020. Medlem af Planudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg.

Selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Uddannet blomsterdekoratør med national samt international erfaring og anerkendelse. Driver forretning indenfor blomsterdekoration, gartneri og landbrug.

Opvokset i Ganløse, og bor der i dag med hustru og søn.

Mærkesager:

Det bæredygtige lokalpolitiske engagement er min drivkraft. At forny en politisk model for Egedal er min mærkesag. Ambitionen er udvikling ved borgerinddragelse i en åben model hvor nærvær, tillid, respekt og mod skaber handling.

Jeg er tiltrukket af den pionærånd lokallisterne i Danmark repræsenterer for fremtidens Kommuner. Partipolitiske overbevisninger støtter ikke det nære lokale konkrete arbejde. Samarbejde og tværpolitisk respekt er nødvendig i en moderne Kommune.

Bettina Zarp

Mail: bettina@lokallistennyegedal.dk

Valgt til byråd Egedal ved KV2017. Medstifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020. Medlem af Familieudvalget. Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

Socialpædagogisk baggrund. Selvstændig konsulent som støttekontakt og rådgivning til børn og unge med psyko-/sociale problemer samt deres forældre. Engageret i frivilligt arbejde omkring udsatte, miljø og bæredygtighed.
Bor i Smørum. Mor til to voksne børn. Har været både plejemor og omsorgsperson for mange unge.

Mærkesager:
Social- og sundhedsområdet er min drivkraft. I den politiske model for Ny Egedal er min ambition et bæredygtigt og inkluderende lokalsamfund. Det tværpolitiske arbejde er vigtigt for mig - alle er lige værdige!
Jeg brænder for at nå de mennesker, der har brug for løft og omsorg.
Ansvarligt forbrug, grøn energi og økosystemer skal spire fra et nærværende lokalt fokus.
Lokallisten Ny Egedal giver plads og mulighed for lokalt fokus med robust udvikling af alle og få.  

Lars Winther
Mail: lars@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er LARS WINTHER ANDERSEN. Jeg arbejder som lærer med 31 års erfaring. Jeg bor i Stenløse med min hustru. Hun og jeg, børn og børnebørn, samt min mor på plejehjem hører hjemme i Egedal.
Jeg spiller musik og har i mange år været en stor del af det musikalske kulturliv i kommunen. Jeg nyder mine samtaler med medborgere, når jeg møder dem på min vej i hverdagen.
Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Jeg flyttede til Stenløse i sommeren i 1972. Mine forældre havde valgt at skifte lejligheden i Glostrup ud med et parcelhus i Stenløse. Det var godt set! En kommune med enestående natur og i harmonisk udvikling med respekt for lokalområderne. Jeg begyndte i 1. klasse på den helt nye Præstegårdsskolen. Jeg mindes en fantastisk barndom og opvækst.
Kommunen bestod af flere lokalsamfund. Der var respekt om de andre små byer, f.eks. Stenlille, Slagslunde, Ganløse, Søsum og Veksø. Alle små lokale samfund, men i et fællesskab med et trygt og naturligt sammenhold.
Stenløse er nu en del af Egedal. Fortsat naturskøn og på mange områder en privilegeret kommune. Det er en stor opgave at løfte de fælles interesser og samtidig bevare identiteten i det lokale og nære, der kendetegner Egedal. Jeg ønsker at dele min erfaring og indsigt til positiv udviklingen af kommunen. Især en nytænkende opgradering af skolepolitikken og et fokus på en værdig ældrepleje optager mig.
Jeg uddannede mig til lærer 1990 og har undervist på Stenløse Privatskole i 25 år. I dag arbejder jeg på Sigerslevøster Privatskole, hvor jeg også er lærerrådsformand. Arbejdsglæden blandt medarbejderne giver rigtig gode resultater for børnenes læring og udvikling.
Alt for få børn trives i skolerne i Egedal. Alt for mange lærere har sagt deres stilling op, og det kniber at tiltrække både tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. Alt for mange pårørende til ældre på plejehjem er rystede over den mangel på pleje og omsorg, som deres kære oplever. De ansatte i plejesektoren oplever også en presset virkelighed, hvor arbejdsglæden givet kan forbedres.
Jeg har mine rødder i Egedal. Derfor er jeg også optaget af at udvikle optimale, trygge løsninger for borgerne i de lokale samfund og kommunen som helhed. Alt i alt mener jeg, at der er ting, der kan gøres bedre! Mere konstruktivt og meget mere nærværende. Det kræver lokalt engagement, indsigt og samarbejde. Det er jo netop borgerne i vores kommune det handler om i fornuftigt samspil med administration og ressourcer.
Lokallisten Ny Egedal giver en mulighed for at inddrage borgerne og forny det politiske virke lokalt! 

Kristian Nørgaard

Mail: kristian@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er KRISTIAN PETERSEN NØRGAARD. Jeg er uddannet Civilingeniør, Ph.D. Jeg arbejder professionelt med at genanvende metal fra affald og nyttiggøre restprodukter fra affaldsforbrænding.

Lokalt er jeg engageret som formand i Grundejerforeningen Blomsterhaven, og har tidligere været i forældreråd i SFO og vuggestue.  
Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Min hustru og jeg bor i Smørum, med vores to døtre. Vi flyttede til Egedal Kommune i 2008 og er faldet rigtig godt til. Jeg vil arbejde for et endnu bedre Egedal. En sammenhængende kommune, hvor alle borgere tilgodeses, også i de mindre bysamfund.
Jeg vil arbejde for at der i kommunen bliver mulighed for at stille BORGERFORSLAG og at disse behandles seriøst på byrådsmøderne. Fremsættelse af borgerforslag skal stilles, så også de mindste bysamfund tilgodeses. De gode ideer opstår ude i lokalsamfundene ved en snak over hækken, i sportsklubben eller et helt andet sted. Jeg vil aktivt gå i dialog med grundejerforeninger og andre borgergrupper om input til lokale ønsker, da jeg mener det er borgerne i bysamfundene der kender deres område bedst.
Personligt undrer jeg mig over mange af de beslutninger der foretages på rådhuset. Lukninger af skoler, pludselige ændringer af lokalplaner, og kommunens håndtering af børn med særlige udfordringer. Jeg vil arbejde for at der etableres en uafhængig WHISTLEBLOWER ordning, så kommunens ansatte på en tryg måde kan råbe vagt i gevær ved eventuelle uregelmæssigheder.
Der er alt for mange sager om børn med særlige behov, hvor forældrene beskriver samarbejdet med kommunen som en kamp. Det skal være et samarbejde, og ikke et udmattelsesforløb, hvor mennesker der i forvejen er pressede, presses yderligere. Derfor vil jeg foreslå, at der i alle børne- og ungesager, fra start tilknyttes en uafhængig borgerrådgiver. Den uafhængige borgerrådgiver, skal også lave stikprøvekontrol på afgjorte sager og sagsforløb, og ikke kun i påklagede sager.  
Jeg vil kæmpe for Egedals natur, særligt at vores søer og vandløb oprenses, samt fremme økologisk landbrug i kommunen, til glæde for fremtidige generationers drikkevand. I byrådsarbejdet vil jeg aktivt bruge min ingeniørfaglige viden om teknik, miljø og affald.
Initiativet omkring Lokallisten Ny Egedal sætter et moderne og inkluderende budskab om lokalpolitik og borgerinddragelse øverst på dagsordenen.

Kandidater KV21.
Rangering efter personlige stemmer til KV21

Niels
Lindhardt Johansen

Mail: niels@lokallistennyegedal.dk


Genvalgt til Egedal Byråd ved KV2017 (C).

16 års erfaring som Konservativ i Egedal Byråd.

Indeværende byrådsperiode medlem af Planudvalg og Skoleudvalg.

Medlem af Lokallisten Ny Egedal's Byrådsgruppe fra 16. august 2021. Kandidat til KV2021.

Illa Jepsen

Mail: illa@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er ILLA JEPSEN. Jeg er arbejdende pensionist, underviser i Yoga og har egen klinik som healer og terapeut. Tidligere har jeg arbejdet som lærer i 25 år på en skole for psykisk og fysisk handicappede unge mennesker. Jeg bor i Ølstykke med min mand. Vi har to voksne børn og børnebørn, der bor i Egedal. Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.


Siden 1976 har jeg boet i Ølstykke. Jeg har altid fulgt aktivt med i den udvikling, der er i kommunen. Jeg har især været optaget af sammenlægningen af de 3 Kommuner – Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke – til Egedal. Det er ikke enkelt at sammensætte en historik for små lokale samfund til en inkluderende og meget ambitiøs kommunal model. Det opleves administrativt tungt og langt fra borgernes ønsker om en effektiv kommunal administration.
Jeg hører hjemme i både Ølstykke og Egedal. Jeg har tæt fulgt mine egen børns opvækst i kommunen fra vuggestue til voksne. Gennem mine børnebørn hører og ser jeg nu hvordan børnefamilier behandles. Jeg mener Egedal kan gøre det bedre.
Jeg har altid haft en passion for at hjælpe de, der har udfordringer i samfundet, især psykisk og fysisk. Et andet væsentligt fokusområde for mig er ”Den værdige alderdom”. Vi skylder de ældre i Egedal en imødekommende kommunal indsats, hvor der er tid til nærvær og omsorg i både styrkende fællesskaber og pleje. I Lokallisten Ny Egedal er borgerinddragelse det DNA, der skal føre til konstruktive og realistiske løsninger. Mit motto er at finde årsagen til udfordringer – det lykkes kun i en inkluderende dialog med de berørte borgere.
Jeg har i flere år været en del af bestyrelsen i Egedal Kulturelt Samråd. Kultur- og foreningslivet samt vilkår herfor er en stor inspirationskilde for mig. Det skaber gode positive netværk, giver energi og sammenhold.
Lokalplaner er også et område, der har min bevågenhed. Jeg har i den forbindelse ytret mig kritisk for de skolelukninger kommunen har prioriteret at gennemføre på baggrunde, der ikke er gennemsigtige for borgerne. Borgerne i Egedal har krav på inddragelse og indsigt i konsekvenser af ændringer til og nye lokalplaner for kommunen. Det giver en nødvendig gensidig forståelse om beslutningsrammerne.
Jeg var aktiv deltagende i det udvalg kommunen havde nedsat i forbindelse med at udarbejde den overordnede fremtidsplan angående udbygning af bygninger, planer mm på kultur, sport og fritidsområdet. Disse planer har jeg til hensigt at følge op på.
Mit hovedprincip er ærlighed, åbenhed, gennemsigtighed, entusiasme og energi i de opgaver jeg påtager mig, kombineret med en dyb gensidig respekt for mine medmennesker i en åben dialog. Sammen kan vi udvikle Egedal til en kommune i samspil om både helhed og de lokale samfund. 

Stig Bundgaard

Mail: stig@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er STIG BUNDGAARD. Jeg er uddannet kok og har 35 års erfaring i restaurations branchen. De sidste 25 år som køkkenchef på bla. Havreholm Slot, Søllerød Kro, Gammel Åbyhøj Kro. Nu køkkenchef i endnu et entreprenant og ambitiøst kulinarisk eventyr.

Jeg bor i Stenløse med min hustru og vores 2 børn. Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Jeg kommer oprindeligt fra Værløse. Naturen og de mange muligheder for aktivitet og friluftsliv har altid fyldt meget for min daglige energi og interesse. Som kok er naturen min store inspiration – et spisekammer med uanede muligheder. Jeg er passioneret lystfisker og svampejæger – viden om mad og vin giver mig motivation og drivkraft.
Jeg er meget optaget af biodiversitet. I Egedal har jeg taget initiativ til en lang række aktiviteter for at forbedre indsigt i og vigtigheden af prioritering af optimale betingelser for bevarelse af vores skønne natur. Et engagement jeg følger tæt både nationalt og internationalt. Flere af ”De 17 verdensmål” indeholder direkte henvisninger til målsætninger om biodiversitet frem mod 2030. Herunder ”#15 Livet på Land”. I Egedal afspejles mit engagement i Facebook gruppen: Biodiversitet i Egedal Kommune. I et inkluderende netværk af borgere kan vi skabe debat og dialog, dele oplevelser og erfaringer og styrke udviklingen af en grøn kommune på mange områder. Lokallisten Ny Egedal har et fokusområde ”Den helende natur”, her vil jeg sammen med borgerne lægge en stor indsats for en placering helt i top blandt de danske kommuner.
Som køkkenchef har en formel ledelsesform været en del af min læring. Jeg har taget internationale uddannelser i Markedsføring og Økonomi. Mit politiske engagement er opstået i interaktionen med borgere om at forbedre og fokusere målrettet på optimale løsninger.
Mange borgere i Egedal har fulgt min indsats for at bevare Stenløse Å. Med ca. 1.500 følgere er det et succesfuldt borgerinddragende initiativ, hvor vi har gjort en afgørende forskel i seriøs og alvorlig oplysning mod de kommunale kræfter og forslag.
Der er mange sager i Egedal, der fortjener fokus. Ældreområdet, Familier med sociale udfordringer, mfl. Fælles for alle er min overbevisning om, vi i et borgerinddragende nærdemokrati kan løfte langt mere logiske og produktive indsatsområder.

Morten
Leonhardt Marstrand

Mail: morten@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er MORTEN LEONHARDT MARSTRAND. Jeg arbejder til dagligt som projektchef i en større salgsorganisation. Herudover arbejder jeg som coach og mentor med professionel idræt. Jeg er medlem af Bestyrelsen for Lokallisten Ny Egedal. Jeg bor i Ganløse med min hustru og vores 2 børn. Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.


Jeg kommer fra en lille lokal landsby i Vestjylland. I sport og foreningsliv oplevede jeg som barn og ung et sammenhold og en anerkendelse, der var vigtigt for min motivation og afgørende for min vej gennem skolesystemet.
Med dedikation for udvikling af unge talenter har jeg de sidste 20 år arbejdet som professionel træner. Herunder arbejdet med Team Danmark samt de organisationer og uddannelser talentudvikling kræver. Jeg ved hvad målrettethed og samarbejde betyder for at opnå de helt store resultater.
Sporten og foreningslivet giver de unge en uddannelse de ikke får i skolen. Selvværd, læring, sociale kompetencer, samarbejde, fokus, mål og ansvar er kompetencer, der blomstrer naturligt i et godt og solidt foreningsliv. Det givende sammenhold er i tillæg værdifuldt mellem motionister og ældre.
Min ambition er visionært at prioritere de faciliteter, der skal til for at styrke foreningslivet, samt tage seriøst og ordentligt hånd om trivsel på tværs af alle borgere.
Som Far til mindre børn optager skolepolitikken mig naturligt. I Egedal kan vi gøre det bedre og forvente mere! Det er bla. nødvendigt med kompetente, stabile medarbejdere for at skabe tryghed for børn og arbejdsglæde for de ansatte.
Min overbevisning er, at en moderne kommune både skal være borgerinddragende og besidde en målrettet forretningsorienteret tilgang til drift og service. Jeg vil gerne gøre en forskel for de lokalpolitiske indsatser i et nytænkende og innovativt initiativ som Lokallisten Ny Egedal.
Borgerinddragelse i de politiske processer og lokal forankring er et ansvar vi sammen kan løfte i Egedal. 

Ric Jakobsen

Jannie Lund-Nielsen

Mail: jannie@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er JANNIE LUND-NIELSEN. Til hverdag arbejder jeg som underviser i samtaleteknikker og er daglig leder i en socialpædagogisk virksomhed.

Jeg er medlem af bestyrelsen for Lokallisten Ny Egedal som sekretær.
Jeg bor i Stenløse med min kæreste og vores søn, der lige er startet på Stenløse Privatskole. Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Jeg er opvokset i Egedal, min familie bor fortsat primært i Egedal. Da jeg ventede vores søn, valgte vi at flytte tilbage til Stenløse i sommeren 2015. Jeg ønskede at bo i den kommune jeg voksede op i og give min søn de samme muligheder jeg havde som barn og ung. Jeg har altid følt mig hjemme.
Det ligger mit hjerte nært at være medskaber af og aktivt involveret en by jeg har lyst til at blive i. Jeg ønsker at være med til at skabe et bysamfund hvor der er plads til forskelligheder. Med en viden og bevidsthed om at mennesker har forskellige behov.
Jeg ønsker at Egedal skal være den kommune mit barn har lyst til at flytte tilbage til når han bliver voksen og får børn. Jeg har lyst til mine forældre skal have en god alderdom i Egedal kommune, også hvis de til den tid får brug for hjælp og støtte.
Det har stor betydning for mig at det skal være let at skabe et familieliv i Egedal – og jeg synes allerede vi har nogle gode grundsten. Med foreningsliv, levende bysamfund og en masse engagerede mennesker der ønsker at bo i Egedal.
Det er mit mål - at skabe Danmarks bedste kommune. En kommune hvor der er plads til hele livet. Både i perioder med medgang og trivsel. Men også til perioder med modgang og tab.
Jeg ønsker og tror på det er muligt at tage politiske beslutninger på en måde der inddrager eksperter – dvs. dem der benytter tilbuddet på lige fod som dem der arbejder med det til dagligt. Derfor er borgernes inddragelse et af de områder jeg særligt ønsker at have fokus på. Jeg vil være med til at skabe et Egedal for Egedals borgere. Altså dem der bor her allerede.
Lokallisten Ny Egedal giver en mulighed for at inddrage borgerne og forny det politiske virke lokalt!

Tobias Ficsh Albrechtsen
Carl Emil Bundgaard
Torsten Nielsen
Sarah Holmgaard Mortensen
Mikkel Seierø
Mette Danielsen
Søren Ring Ibsen
Preben Jacobsen