KANDIDATER
KV21

1. Ulrik John Nielsen, Ganløse, 
Spids- og Borgmesterkandidat
PERSONLIGE STEMMER 1.214
2. Bettina Zarp, Smørum
3. Lars Winther, Stenløse
PERSONLIGE STEMMER 290
4. Illa Jepsen, Ølstykke
5. Morten Leonhardt Marstrand, Ganløse
6. Stig Bundggaard, Stenløse
7. Ric Jakobsen, Slagslunde
8. Kristian Petersen Nørgaard, Smørum
9. Tobias Fisch Albrechtsen, Ganløse
10. Sarah Holmgaard Mortensen, Ølstykke
11. Niels Lindhardt Johansen, Ganløse
12. Mikkel Seierø, Ølstykke
13. Torsten Nielsen, Ølstykke
14. Jannie Lund-Nielsen, Stenløse
15. Carl Emil Bundgaard, Stenløse
16. Preben Jacobsen, Stenløse
17. Mette Danielsen, Ølstykke
18. Søren Ring Ibsen, Slagslunde
Ulrik John Nielsen
Spids- og Borgmesterkandidat

Mail: ulrik@lokallistennyegedal.dk

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017. Stifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020. Medlem af Planudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg.

Selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Uddannet blomsterdekoratør med national samt international erfaring og anerkendelse. Driver forretning indenfor blomsterdekoration, gartneri og landbrug.

Opvokset i Ganløse, og bor der i dag med hustru og søn.

Mærkesager:

Det bæredygtige lokalpolitiske engagement er min drivkraft. At forny en politisk model for Egedal er min mærkesag. Ambitionen er udvikling ved borgerinddragelse i en åben model hvor nærvær, tillid, respekt og mod skaber handling.

Jeg er tiltrukket af den pionærånd lokallisterne i Danmark repræsenterer for fremtidens Kommuner. Partipolitiske overbevisninger støtter ikke det nære lokale konkrete arbejde. Samarbejde og tværpolitisk respekt er nødvendig i en moderne Kommune.

Lars Winther
Mail: lars@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er LARS WINTHER ANDERSEN. Jeg arbejder som lærer med 31 års erfaring. Jeg bor i Stenløse med min hustru. Hun og jeg, børn og børnebørn, samt min mor på plejehjem hører hjemme i Egedal.
Jeg spiller musik og har i mange år været en stor del af det musikalske kulturliv i kommunen. Jeg nyder mine samtaler med medborgere, når jeg møder dem på min vej i hverdagen.
Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Jeg flyttede til Stenløse i sommeren i 1972. Mine forældre havde valgt at skifte lejligheden i Glostrup ud med et parcelhus i Stenløse. Det var godt set! En kommune med enestående natur og i harmonisk udvikling med respekt for lokalområderne. Jeg begyndte i 1. klasse på den helt nye Præstegårdsskolen. Jeg mindes en fantastisk barndom og opvækst.
Kommunen bestod af flere lokalsamfund. Der var respekt om de andre små byer, f.eks. Stenlille, Slagslunde, Ganløse, Søsum og Veksø. Alle små lokale samfund, men i et fællesskab med et trygt og naturligt sammenhold.
Stenløse er nu en del af Egedal. Fortsat naturskøn og på mange områder en privilegeret kommune. Det er en stor opgave at løfte de fælles interesser og samtidig bevare identiteten i det lokale og nære, der kendetegner Egedal. Jeg ønsker at dele min erfaring og indsigt til positiv udviklingen af kommunen. Især en nytænkende opgradering af skolepolitikken og et fokus på en værdig ældrepleje optager mig.
Jeg uddannede mig til lærer 1990 og har undervist på Stenløse Privatskole i 25 år. I dag arbejder jeg på Sigerslevøster Privatskole, hvor jeg også er lærerrådsformand. Arbejdsglæden blandt medarbejderne giver rigtig gode resultater for børnenes læring og udvikling.
Alt for få børn trives i skolerne i Egedal. Alt for mange lærere har sagt deres stilling op, og det kniber at tiltrække både tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. Alt for mange pårørende til ældre på plejehjem er rystede over den mangel på pleje og omsorg, som deres kære oplever. De ansatte i plejesektoren oplever også en presset virkelighed, hvor arbejdsglæden givet kan forbedres.
Jeg har mine rødder i Egedal. Derfor er jeg også optaget af at udvikle optimale, trygge løsninger for borgerne i de lokale samfund og kommunen som helhed. Alt i alt mener jeg, at der er ting, der kan gøres bedre! Mere konstruktivt og meget mere nærværende. Det kræver lokalt engagement, indsigt og samarbejde. Det er jo netop borgerne i vores kommune det handler om i fornuftigt samspil med administration og ressourcer.
Lokallisten Ny Egedal giver en mulighed for at inddrage borgerne og forny det politiske virke lokalt! 

Kandidater KV21.
Rangering efter personlige stemmer til KV21

Niels
Lindhardt Johansen

Mail: niels@lokallistennyegedal.dk


Genvalgt til Egedal Byråd ved KV2017 (C).

16 års erfaring som Konservativ i Egedal Byråd.

Indeværende byrådsperiode medlem af Planudvalg og Skoleudvalg.

Medlem af Lokallisten Ny Egedal's Byrådsgruppe fra 16. august 2021. Kandidat til KV2021.

Illa Jepsen

Mail: illa@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er ILLA JEPSEN. Jeg er arbejdende pensionist, underviser i Yoga og har egen klinik som healer og terapeut. Tidligere har jeg arbejdet som lærer i 25 år på en skole for psykisk og fysisk handicappede unge mennesker. Jeg bor i Ølstykke med min mand. Vi har to voksne børn og børnebørn, der bor i Egedal. Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.


Siden 1976 har jeg boet i Ølstykke. Jeg har altid fulgt aktivt med i den udvikling, der er i kommunen. Jeg har især været optaget af sammenlægningen af de 3 Kommuner – Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke – til Egedal. Det er ikke enkelt at sammensætte en historik for små lokale samfund til en inkluderende og meget ambitiøs kommunal model. Det opleves administrativt tungt og langt fra borgernes ønsker om en effektiv kommunal administration.
Jeg hører hjemme i både Ølstykke og Egedal. Jeg har tæt fulgt mine egen børns opvækst i kommunen fra vuggestue til voksne. Gennem mine børnebørn hører og ser jeg nu hvordan børnefamilier behandles. Jeg mener Egedal kan gøre det bedre.
Jeg har altid haft en passion for at hjælpe de, der har udfordringer i samfundet, især psykisk og fysisk. Et andet væsentligt fokusområde for mig er ”Den værdige alderdom”. Vi skylder de ældre i Egedal en imødekommende kommunal indsats, hvor der er tid til nærvær og omsorg i både styrkende fællesskaber og pleje. I Lokallisten Ny Egedal er borgerinddragelse det DNA, der skal føre til konstruktive og realistiske løsninger. Mit motto er at finde årsagen til udfordringer – det lykkes kun i en inkluderende dialog med de berørte borgere.
Jeg har i flere år været en del af bestyrelsen i Egedal Kulturelt Samråd. Kultur- og foreningslivet samt vilkår herfor er en stor inspirationskilde for mig. Det skaber gode positive netværk, giver energi og sammenhold.
Lokalplaner er også et område, der har min bevågenhed. Jeg har i den forbindelse ytret mig kritisk for de skolelukninger kommunen har prioriteret at gennemføre på baggrunde, der ikke er gennemsigtige for borgerne. Borgerne i Egedal har krav på inddragelse og indsigt i konsekvenser af ændringer til og nye lokalplaner for kommunen. Det giver en nødvendig gensidig forståelse om beslutningsrammerne.
Jeg var aktiv deltagende i det udvalg kommunen havde nedsat i forbindelse med at udarbejde den overordnede fremtidsplan angående udbygning af bygninger, planer mm på kultur, sport og fritidsområdet. Disse planer har jeg til hensigt at følge op på.
Mit hovedprincip er ærlighed, åbenhed, gennemsigtighed, entusiasme og energi i de opgaver jeg påtager mig, kombineret med en dyb gensidig respekt for mine medmennesker i en åben dialog. Sammen kan vi udvikle Egedal til en kommune i samspil om både helhed og de lokale samfund. 

Jannie Lund-Nielsen

Mail: jannie@lokallistennyegedal.dk

Mit navn er JANNIE LUND-NIELSEN. Til hverdag arbejder jeg som underviser i samtaleteknikker og er daglig leder i en socialpædagogisk virksomhed.

Jeg er medlem af bestyrelsen for Lokallisten Ny Egedal som sekretær.
Jeg bor i Stenløse med min kæreste og vores søn, der lige er startet på Stenløse Privatskole. Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Jeg er opvokset i Egedal, min familie bor fortsat primært i Egedal. Da jeg ventede vores søn, valgte vi at flytte tilbage til Stenløse i sommeren 2015. Jeg ønskede at bo i den kommune jeg voksede op i og give min søn de samme muligheder jeg havde som barn og ung. Jeg har altid følt mig hjemme.
Det ligger mit hjerte nært at være medskaber af og aktivt involveret en by jeg har lyst til at blive i. Jeg ønsker at være med til at skabe et bysamfund hvor der er plads til forskelligheder. Med en viden og bevidsthed om at mennesker har forskellige behov.
Jeg ønsker at Egedal skal være den kommune mit barn har lyst til at flytte tilbage til når han bliver voksen og får børn. Jeg har lyst til mine forældre skal have en god alderdom i Egedal kommune, også hvis de til den tid får brug for hjælp og støtte.
Det har stor betydning for mig at det skal være let at skabe et familieliv i Egedal – og jeg synes allerede vi har nogle gode grundsten. Med foreningsliv, levende bysamfund og en masse engagerede mennesker der ønsker at bo i Egedal.
Det er mit mål - at skabe Danmarks bedste kommune. En kommune hvor der er plads til hele livet. Både i perioder med medgang og trivsel. Men også til perioder med modgang og tab.
Jeg ønsker og tror på det er muligt at tage politiske beslutninger på en måde der inddrager eksperter – dvs. dem der benytter tilbuddet på lige fod som dem der arbejder med det til dagligt. Derfor er borgernes inddragelse et af de områder jeg særligt ønsker at have fokus på. Jeg vil være med til at skabe et Egedal for Egedals borgere. Altså dem der bor her allerede.
Lokallisten Ny Egedal giver en mulighed for at inddrage borgerne og forny det politiske virke lokalt!

Tobias Ficsh Albrechtsen
Torsten Nielsen
Sarah Holmgaard Mortensen
Mikkel Seierø
Mette Danielsen
Søren Ring Ibsen
Preben Jacobsen