DET VIL VI

Man skal føle sig hjemme i Egedal Kommune:

Vi vil udvikle en god og attraktiv Kommune. Vi vil skabe tillid til fællesskabet og tryghed for den enkelte.

Borgerinddragelse og bredt samarbejde:

Vi ønsker et bredt samarbejde i Byrådet. Nærpolitik handler om inddragelse, kommunikation og dialog.

Udvikling, ordentlighed og lokal styrke:

Ambitionen er en mere smidig og nærværende udviklingsmodel for Kommunen. Vi vil styrke det gode initiativ og dermed skabe et fælles ansvar for de gode løsninger. Fundamentet er ligeværdighed og balance mellem Borgeren, Kommunen og Naturen.


Principprogram

INDDRAGELSE

Vi har en moderne forståelse af demokrati. Det betyder vi arbejder for en høj grad af nærdemokrati. Lokale politiske løsninger, hvor borgerinddragende processer og uddelegering af beslutningskompetence  er en naturlig del af vores indstilling og politiske arbejde. Vi vil støtte og  styrke lokale ildsjæle og fællesskaber.

Åbenhed

Datagrundlag og fakta skal være nemt tilgængeligt for borgerne. Alle kommunale politiske behandlinger som relaterer sig til borgeren, kommunen eller naturen, skal være transparente og tilgængelige. Uanset hvilken del af en politisk proces de befinder sig i. Vi vil aktivt informere og kommunikere om vores aktiviteter og status for processer.

Ordentlighed

Vi ønsker en vidensbaseret politik, der bygger på administrativ grundighed. Kommunen skal i forvaltning og politikudvikling agere ordentligt. Både i handling og tanke. Vi ønsker at skabe en kultur hvor en god omgangstone, en sund og demokratisk politisk dialog og en vidensbaseret sagsfremstilling er normen.

Frihed

Der skal være frihed for den enkelte til at tage ansvar. Fremtidens velfærd bygger på friheden til at vælge hvad der er rigtigt for den enkelte. Flere private aktører på velfærdsområdet vil sikkert finde vej til Egedal. Vi ønsker at skabe synergi mellem frivillighed og velfærd. Udnytte kompetencer og kræfter, hvor vi sammen skaber de store forandringer.

NÆRHED

Vi vil fremme nærheden for at øge trygheden. Vi ønsker en kommune hvor der er frihed til lokale kræfter decentralt kan tage medansvar for skoler, institutioner, klubber mv. Vi vil inddrage de kompetencer der er relevante for de bedste lokale løsninger. 

Diversitet

Vi vil fremme forskelligheden blandt borgere, kommunen og naturen. Kommunen skal i alle politikker søge at understøtte, skabe accept af og udvikle forskellighed. Diversitet skaber robusthed, varians og bæredygtige beslutninger. 

BæredYGTIGHED

Vi ønsker udviklingenen af vores erhvervsliv, byer og landsbysamfund sker med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Bæredygtighed og grøn omstilling har en helt central plads fx i byudviklingen. Naturunderstøttelse skal være en uundgåelig del af Egedals udvikling.