Bestyrelsen Lokallisten Ny Egedal

Formand

Jens Søndergaard

Telefon: 20 22 83 50

Næsteformand

Ric Jakobsen

Telefon: 22 40 80 52

Kasserer

Jimmy Criis Sørensen

Sekretær

Jannie Lund Nielsen

Telefon: 21 70 61 07
Medlem

Stig Bundgaard

Medlem

Carl-Emil Bundgaard

Medlem

Tobias Fisch Albrechtsen

Supleant

Morten Marstrand

Supleant

Søren Ring