Ulrik John Nielsen
Gruppeformand

Mail: ulrik@lokallistennyegedal.dk

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017. 

Stifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020. 

Valgt til Byråd Egedal ved KV2021.

Selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Uddannet blomsterdekoratør med national samt international erfaring og anerkendelse. Driver forretning indenfor blomsterdekoration, gartneri og landbrug.

Opvokset i Ganløse, og bor der i dag med hustru og søn.

Mærkesager:

Det bæredygtige lokalpolitiske engagement er min drivkraft. At forny en politisk model for Egedal er min mærkesag. Ambitionen er udvikling ved borgerinddragelse i en åben model hvor nærvær, tillid, respekt og mod skaber handling.

Jeg er tiltrukket af den pionærånd lokallisterne i Danmark repræsenterer for fremtidens Kommuner. Partipolitiske overbevisninger støtter ikke det nære lokale konkrete arbejde. Samarbejde og tværpolitisk respekt er nødvendig i en moderne Kommune.


Bettina Zarp

Mail: bettina@lokallistennyegedal.dk

Valgt til byråd Egedal ved KV2017. 
Medstifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020. 
Valgt til byråd Egedal ved KV2021

Socialpædagogisk baggrund. Selvstændig konsulent som støttekontakt og rådgivning til børn og unge med psyko-/sociale problemer samt deres forældre. Engageret i frivilligt arbejde omkring udsatte, miljø og bæredygtighed.
Bor i Smørum. Mor til to voksne børn. Har været både plejemor og omsorgsperson for mange unge.

Mærkesager:
Social- og sundhedsområdet er min drivkraft. I den politiske model for Ny Egedal er min ambition et bæredygtigt og inkluderende lokalsamfund. Det tværpolitiske arbejde er vigtigt for mig - alle er lige værdige!
Jeg brænder for at nå de mennesker, der har brug for løft og omsorg.
Ansvarligt forbrug, grøn energi og økosystemer skal spire fra et nærværende lokalt fokus.
Lokallisten Ny Egedal giver plads og mulighed for lokalt fokus med robust udvikling af alle og få.  

Lars Winther

mail: lars@lokallistennyegedal.dk

Valgt til byråd Egedal ved KV2021.

Mit navn er LARS WINTHER ANDERSEN. Jeg arbejder som lærer med 31 års erfaring. Jeg bor i Stenløse med min hustru. Hun og jeg, børn og børnebørn, samt min mor på plejehjem hører hjemme i Egedal.
Jeg spiller musik og har i mange år været en stor del af det musikalske kulturliv i kommunen. Jeg nyder mine samtaler med medborgere, når jeg møder dem på min vej i hverdagen.
Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Jeg flyttede til Stenløse i sommeren i 1972. Mine forældre havde valgt at skifte lejligheden i Glostrup ud med et parcelhus i Stenløse. Det var godt set! En kommune med enestående natur og i harmonisk udvikling med respekt for lokalområderne. Jeg begyndte i 1. klasse på den helt nye Præstegårdsskolen. Jeg mindes en fantastisk barndom og opvækst.
Kommunen bestod af flere lokalsamfund. Der var respekt om de andre små byer, f.eks. Stenlille, Slagslunde, Ganløse, Søsum og Veksø. Alle små lokale samfund, men i et fællesskab med et trygt og naturligt sammenhold.
Stenløse er nu en del af Egedal. Fortsat naturskøn og på mange områder en privilegeret kommune. Det er en stor opgave at løfte de fælles interesser og samtidig bevare identiteten i det lokale og nære, der kendetegner Egedal. Jeg ønsker at dele min erfaring og indsigt til positiv udviklingen af kommunen. Især en nytænkende opgradering af skolepolitikken og et fokus på en værdig ældrepleje optager mig.
Jeg uddannede mig til lærer 1990 og har undervist på Stenløse Privatskole i 25 år. I dag arbejder jeg på Sigerslevøster Privatskole, hvor jeg også er lærerrådsformand. Arbejdsglæden blandt medarbejderne giver rigtig gode resultater for børnenes læring og udvikling.
Alt for få børn trives i skolerne i Egedal. Alt for mange lærere har sagt deres stilling op, og det kniber at tiltrække både tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. Alt for mange pårørende til ældre på plejehjem er rystede over den mangel på pleje og omsorg, som deres kære oplever. De ansatte i plejesektoren oplever også en presset virkelighed, hvor arbejdsglæden givet kan forbedres.
Jeg har mine rødder i Egedal. Derfor er jeg også optaget af at udvikle optimale, trygge løsninger for borgerne i de lokale samfund og kommunen som helhed. Alt i alt mener jeg, at der er ting, der kan gøres bedre! Mere konstruktivt og meget mere nærværende. Det kræver lokalt engagement, indsigt og samarbejde. Det er jo netop borgerne i vores kommune det handler om i fornuftigt samspil med administration og ressourcer.
Lokallisten Ny Egedal giver en mulighed for at inddrage borgerne og forny det politiske virke lokalt!

Kristian Nørgaard

Mail: kristian@lokallistennyegedal.dk

Valgt til byråd Egedal ved KV2021.

Mit navn er KRISTIAN PETERSEN NØRGAARD. Jeg er uddannet Civilingeniør, Ph.D. Jeg arbejder professionelt med at genanvende metal fra affald og nyttiggøre restprodukter fra affaldsforbrænding.

Lokalt er jeg engageret som formand i Grundejerforeningen Blomsterhaven, og har tidligere været i forældreråd i SFO og vuggestue.  
Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Ny Egedal. Her kan du læse lidt om mig og hvorfor jeg stiller op til Egedal Byråd for en lokalt forankret liste.

Min hustru og jeg bor i Smørum, med vores to døtre. Vi flyttede til Egedal Kommune i 2008 og er faldet rigtig godt til. Jeg vil arbejde for et endnu bedre Egedal. En sammenhængende kommune, hvor alle borgere tilgodeses, også i de mindre bysamfund.
Jeg vil arbejde for at der i kommunen bliver mulighed for at stille BORGERFORSLAG og at disse behandles seriøst på byrådsmøderne. Fremsættelse af borgerforslag skal stilles, så også de mindste bysamfund tilgodeses. De gode ideer opstår ude i lokalsamfundene ved en snak over hækken, i sportsklubben eller et helt andet sted. Jeg vil aktivt gå i dialog med grundejerforeninger og andre borgergrupper om input til lokale ønsker, da jeg mener det er borgerne i bysamfundene der kender deres område bedst.
Personligt undrer jeg mig over mange af de beslutninger der foretages på rådhuset. Lukninger af skoler, pludselige ændringer af lokalplaner, og kommunens håndtering af børn med særlige udfordringer. Jeg vil arbejde for at der etableres en uafhængig WHISTLEBLOWER ordning, så kommunens ansatte på en tryg måde kan råbe vagt i gevær ved eventuelle uregelmæssigheder.
Der er alt for mange sager om børn med særlige behov, hvor forældrene beskriver samarbejdet med kommunen som en kamp. Det skal være et samarbejde, og ikke et udmattelsesforløb, hvor mennesker der i forvejen er pressede, presses yderligere. Derfor vil jeg foreslå, at der i alle børne- og ungesager, fra start tilknyttes en uafhængig borgerrådgiver. Den uafhængige borgerrådgiver, skal også lave stikprøvekontrol på afgjorte sager og sagsforløb, og ikke kun i påklagede sager.  
Jeg vil kæmpe for Egedals natur, særligt at vores søer og vandløb oprenses, samt fremme økologisk landbrug i kommunen, til glæde for fremtidige generationers drikkevand. I byrådsarbejdet vil jeg aktivt bruge min ingeniørfaglige viden om teknik, miljø og affald.
Initiativet omkring Lokallisten Ny Egedal sætter et moderne og inkluderende budskab om lokalpolitik og borgerinddragelse øverst på dagsordenen.