Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Torsdag d. 22. september 2022

 Vi i lokallisten ny Egedal bekræfter, at Bettina Zarp er trådt ud af Lokallisten Ny Egedal og vi ønsker hende held og lykke fremover.

Lokallisten Ny Egedal ser frem til at fortsætte arbejdet med at gøre en forskel for Egedals borgere, herunder at arbejde for at beslutninger der tages i Egedals byråd, kommer hele Egedal til gode og ikke kun afspejler Folketingets politik.

Vi ser også frem til at fortsætte det gode samarbejde med de øvrige partier i byrådet, senest illustreret ved at alle partier har taget ansvar og arbejdet hårdt for at blive enige om et holdbart budget for 2023. Vi er klar over, at det er et stramt budget, men desværre også nødvendigt og dikteret af den anlægs- og serviceramme, som Egedal Kommune er tvunget til at arbejde med.

I budgettet har vi eksempelvis arbejdet for fokus på klima, seniorboliger, bedre ældremad på plejehjem, skolerenoveringer etc., og derudover skal der i den kommende tid arbejdes for private institutioner og friplejehjem. Dette mener vi er nødvendigt grundet begrænsninger i Egedals stramme anlægsramme.

Lokallisten Ny Egedal er klar til fortsat at tage ansvar og fastholde den borger fokuserede kurs i Egedal, som vi har været med til at sætte.  

Med venlig hilsen

Jens Søndergaard

Formand

Lokallisten Ny Egedal