Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 21. februar 2023

Kære medlem af Lokallisten Ny Egedal,

Bestyrelsen af Lokallisten Ny Egedal vælgerforening inviterer hermed til ordinær generalforsamling for Lokallisten Ny Egedals vælgerforening.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 19:00
Sted: Egedal rådhus, mødelokale på 1. sal

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Politisk beretning ved formand og byrådsgruppens formand
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år og forslag til kontingentets størrelse
6. Valg:
  • a. Valg af formand/forkvinde til bestyrelsen (1 medlemmer)
  • b. Valg af medlemmer til bestyrelsen (4-6 medlemmer)
  • c. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 suppleanter)
  • d. Valg af revisorer (2 revisorer)
7. Behandling af indkomne forslag
8. Drøftelse af foreningens politik og mål for det kommende års virksomhed
9. Eventuelt

De bedste hilsner
Jens Søndergaard Formand