Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem af Lokallisten Ny Egedal,

Bestyrelsen af Lokallisten NY EGEDAL vælgerforening, inviterer hermed til ordinær generalforsamling for Lokallisten NY EGEDAL vælgerforening.

Generalforsamlingen afholdes d. 28. februar 2022 kl. 19:30 (direkte forlængelse af ekstraordinær generalforsamling)

Sted: Egedal rådhus, Byrådssalen

Dagsorden: (ændring kan forventes afhængig af den ekstraordinære generalforsamling forinden)

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Politisk beretning ved formand/forkvinde og byrådsgruppens formand/forkvinde
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år og forslag til kontingentets størrelse
  6. Valg:

   a. Valg af medlemmer til bestyrelsen (5-7 medlemmer)

   b. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 suppleanter)

   c. Valg af revisorer (2 revisorer)

 7. Behandling af indkomne forslag

   a. Af Finn Teilmann

 8. Drøftelse af foreningens politik og mål for det kommende års virksomhed

 9. Eventuelt

 

De bedste hilsner

Jens Søndergaard
Formand

PS: Hvis du er medlem af vælgerforeningen Lokallisten NY EGEDAL, så vil du have fået fremsendt indkaldelse, samt bilag på E-mail.