Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem af Lokallisten NY EGEDAL,

Bestyrelsen af Lokallisten NY EGEDAL vælgerforening, inviterer hermed til en ekstraordinær generalforsamling for Lokallisten NY EGEDALS vælgerforening, forud for den straks efterfølgende ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 28. februar 2022 kl. 19:00

Sted: Egedal rådhus, Byrådssalen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Behandling af følgende indkomne forslag fra bestyrelsen for Lokallisten Ny Egedal:
Afstemning om de indkomne forslag vil have direkte effekt på dagsordenen til den efterfølgende ordinære generalforsamling.

De bedste hilsner

Jens Søndergaard
Formand

PS: Hvis du er medlem af vælgerforeningen Lokallisten NY EGEDAL, så vil du have fået fremsendt indkaldelse, samt bilag på E-mail.