ENGAGEMENT

ORDENTLIGHED
LOKALE
STYRKER

Lokallisten Ny Egedal har 3 medlemmer i Egedal Kommunes Byråd: Ulrik John Nielsen/Gruppeformand, Bettina Barenkop Zarp og Niels Lindhardt Johansen.

Ulrik John Nielsen har siden 2018 arbejdet med visionen om en Lokalliste i Egedal. Fra August 2020 har han og Bettina Barenkop Zarp været dedikeret til stiftelse og organisering af Lokallisten Ny Egedal. Ambitionen er at listen repræsenterer et professionelt lokalt alternativ til partipolitik ved KV2021. Niels Lindhardt Johansen har været med  i Lokallisten Ny Egedal's Byrådsgruppe fra August 2021.

Ulrik John Nielsen

f. 1974

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017 (V). Løsgænger siden efterår 2018. Stifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020. 

Medlem af Planudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg.

Tlf. 40 68 88 37
Ulrik.Nielsen@egekom.dk

Bettina Zarp

f. 1966


Valgt til byråd Egedal ved KV2017 (O). Medstifter af Lokallisten Ny Egedal, August 2020.

Medlem af Familieudvalget. Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget. 
 

Tlf. 4167 9050
Bettina.Zarp@egekom.dk

Niels Lindhardt Johansen

f. 1956

Genvalgt til Egedal Byråd ved KV2017 (C). Medlem af Lokallisten Ny Egedal, August 2021.

Medlem af Planudvalg og Skoleudvalg.
Tlf. 4818 1163
Niels.Lindhardt@egekom.dk