Engagement, Ordentlighed, Lokale Styrker

Lokallisten Ny Egedal har 3 medlemmer i Egedal Kommunes Byråd: Ulrik John Nielsen/Gruppeformand, Bettina Barenkop Zarp og Niels Lindhardt Johansen.

Ulrik John Nielsen har siden 2018 arbejdet med visionen om en Lokalliste i Egedal. Fra August 2020 har han og Bettina Barenkop Zarp været dedikeret til stiftelse og organisering af Lokallisten Ny Egedal. Ambitionen er at listen repræsenterer et professionelt lokalt alternativ til partipolitik ved KV2021. 

Niels Lindhardt Johansen har valgt at indgå i Lokallisten Ny Egedal's Byrådsgruppe fra den 16. august 2021 og stiller op som kandidat til KV2021. Niels Lindhardt Johansen har 16 års erfaring i Egedal Byråd og er dermed en utrolig stærk og velkommen kompetence for Lokallisten Ny Egedal. 

Ulrik John Nielsen

f. 1974

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017 (V). Løsgænger siden efterår 2018. Medlem af Planudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg.

Selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Uddannet blomsterdekoratør med national samt international erfaring og anerkendelse. Driver forretning indenfor blomsterdekoration, gartneri og landbrug.

Opvokset i Ganløse, og bor der i dag med hustru og søn.

Mærkesager:

Det bæredygtige lokalpolitiske engagement er min drivkraft. At forny en politisk model for Egedal er min mærkesag. Ambitionen er udvikling ved borgerinddragelse i en åben model hvor nærvær, tillid, respekt og mod skaber handling.

Jeg er tiltrukket af den pionærånd lokallisterne i Danmark repræsenterer for fremtidens Kommuner. Partipolitiske overbevisninger støtter ikke det nære lokale konkrete arbejde. Samarbejde og tværpolitisk respekt er nødvendig i en moderne Kommune.

Jeg glæder mig til at skabe Lokallisten Ny Egedal.

Tlf. 40 68 88 37
Ulrik.Nielsen@egekom.dk

Bettina Barenkop Zarp

f. 1966


Valgt til byråd Egedal ved KV2017 (O). Medlem af Familieudvalget. Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget. 

Socialpædagogisk baggrund. Selvstændig konsulent som støttekontakt og rådgivning til børn og unge med psyko-/sociale problemer samt deres forældre. Engageret i frivilligt arbejde omkring udsatte, miljø og bæredygtighed. 

Bor i Smørum. Mor til to voksne børn. Har været både plejemor og omsorgsperson for mange unge. 

Mærkesager:
Social- og sundhedsområdet er min drivkraft. I den politiske model for Ny Egedal er min ambition et bæredygtigt og inkluderende lokalsamfund. Det tværpolitiske arbejde er vigtigt for mig - alle er lige værdige! 

Jeg brænder for at nå de mennesker, der har brug for løft og omsorg. 

Ansvarligt forbrug, grøn energi og økosystemer skal spire fra et nærværende lokalt fokus. 

Lokallisten Ny Egedal giver plads og mulighed for lokalt fokus med robust udvikling af alle og få.  

Tlf. 4167 9050
Bettina.Zarp@egekom.dk

Niels Lindhardt Johansen

f. 1956

Genvalgt til Egedal Byråd ved KV2017 (C). 
16 års erfaring som Konservativ i Egedal Byråd.

Indeværende byrådsperiode medlem af Planudvalg og Skoleudvalg.

Medlem af Lokallisten Ny Egedal's Byrådsgruppe fra 16. august 2021. Kandidat til KV2021.


Tlf. 4818 1163
Niels.Lindhardt@egekom.dk