Inspiration 

At kunne agere politisk kræver indsigt, lydhørhed, forhandling og mod til at træffe beslutninger, der er bæredygtige og relevante. 

Vidensdeling, inspiration, forståelse og kompetenceudvikling er essentielt for indflydelse. 

Ny Egedal inspireres bla. af nedenstående links.