Stenløse Å - Høringsfrist udløber 3. marts 2021

Op til høringsfristens udløb på onsdag den 3. marts sætter vi fra Lokallisten Ny Egedal fokus på udviklingsmuligheder og lægger op til debat. Du kan deltage i debatten med os på vores Facebook profil og på kommunens hjemmeside kan du se hvordan du som borger kan indsende et høringssvar . https://www.egedalkommune.dk/politik/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/2020/december/hoering-a...

Hør mere om vores tanker i denne video.
https://youtu.be/857qrD9DbhI