Indlæg fra Lokallisten Ny Egedal

VELKOMMEN TIL LOKALLISTEN NY EGEDAL

Visionen er enkel:
  • Bæredygtig politik.
  • Engagement og borgerinddragelse.
  • Udvikling af kernevelfærd og lokalt nærvær.
Ny Egedal er en tværpolitisk Lokalliste, hvor partihensyn ikke står i vejen for mod og handling.

Ny Egedal garanterer et lokalt engagement og repræsenterer et vigtigt supplement til partipolitik, som øvrige succesfulde lokallister i Danmark.

Ny Egedal vil i et målrettet samarbejde præcisere det politiske grundlag frem mod KV2021.

Ny Egedal lanceres i august 2020 og er repræsenteret af 3 eksisterende Byrådsmedlemmer:
  • Ulrik John Nielsen.
  • Bettina Barenkop Zarp.
  • Helle Anna Elisabeth Nielsen.
Følg os og kom med i bevægelsen mod en fælles fremtid i Egedal.
91871AD1-F69E-43CF-A6DA-5A591E2D2FBBjpeg