Borgermøde Toftehøjgrunden

På borgermøde den 21. juni 2021 blev Lokalplanforeslaget for Toftehøjgrunden gennemgået forud for den høring, borgerne nu opfordres til at deltage i. Høringsfristen er den 20. august 2021.

https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/byudvikling-og-ejendomme-til-salg/byudvikling...