Engagement, Ordentlighed, Lokale Styrker

Nedenfor præsenteres Ulrik John Nielsen, Bettina Barenkop Zarp og Helle Anna Elisabeth Nielsen. Alle, nuværende medlemmer af Egedal Kommunes Byråd dedikerede til visionen for Lokallisten Ny Egedal.

Ulrik John Nielsen

f. 1974

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017 (V). Løsgænger siden efterår 2018. Medlem af Planudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg.

Selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Uddannet blomsterdekoratør med national samt international erfaring og anerkendelse. Driver forretning indenfor blomsterdekoration, gartneri og landbrug.

Opvokset i Ganløse, og bor der i dag med hustru og søn.

Mærkesager:

Det bæredygtige lokalpolitiske engagement er min drivkraft. At forny en politisk model for Egedal er min mærkesag. Ambitionen er udvikling ved borgerinddragelse i en åben model hvor nærvær, tillid, respekt og mod skaber handling.

Jeg er tiltrukket af den pionærånd lokallisterne i Danmark repræsenterer for fremtidens Kommuner. Partipolitiske overbevisninger støtter ikke det nære lokale konkrete arbejde. Samarbejde og tværpolitisk respekt er nødvendig i en moderne Kommune.

Jeg glæder mig til at skabe Ny Egedal.

Tlf. 40 68 88 37
Ulrik.Nielsen@egekom.dk

Bettina Barenkop Zarp

f. 1966


Valgt til byråd Egedal ved KV2017 (O). Medlem af familieudvalget. Næstformand i social- og sundhedsudvalget. 

Socialpædagogisk baggrund. Selvstændig konsulent som støttekontakt og rådgivning til børn og unge med psyko-/sociale problemer samt deres forældre. Engageret i frivilligt arbejde omkring udsatte, miljø og bæredygtighed. 

Bor i Smørum. Mor til to voksne børn. Har været både plejemor og omsorgsperson for mange unge. 

Mærkesager:
Social- og sundhedsområdet er min drivkraft. I den politiske model for Ny Egedal er min ambition et bæredygtigt og inkluderende lokalsamfund. Det tværpolitiske arbejde er vigtigt for mig - alle er lige værdige! 

Jeg brænder for at nå de mennesker, der har brug for løft og omsorg. 

Ansvarligt forbrug, grøn energi og økosystemer skal spire fra et nærværende lokalt fokus. 

Lokallisten Ny Egedal giver plads og mulighed for lokalt fokus med robust udvikling af alle og få.  

Tlf. 4167 9050
Bettina.Zarp@egekom.dk

Helle Anna Elisabeth Nielsen

f. 1971

Valgt til Byråd Egedal ved KV2017 (B). Medlem af Kultur- og Erhvervsudvalg samt Social- og Sundhedsudvalg.

Mor til tre børn. Bor i Buresø/Slagslunde. Marketing Comunication Manager.  

Mærkesager:

Mange års arbejde i lokale dagtilbudsbestyrelser har vakt mit engagement indenfor især børnepolitikken. Jeg er engageret i  at skabe bedre vilkår for de allermindste. Jeg ønsker minimumsnormeringer - hvis ikke nationalt så lokalt.

Jeg brænder for nærdemokrati og fælleskab. Jeg vil gerne udvikle og skabe en ny borgernær kommune i Egedal med fokus på bæredygtig omstillingsøkonomi, fællesskab, fremtid samt frihed for skoler og daginstitutioner.

Naturen er sammen med mennesker den største ressource vi har. Den ser jeg langt større potientiale i at inddrage i alt hvad vi gør, fra drift af virksomheder til dagtilbud. Det skal vi arbejde for i Lokallisten Ny Egedal.


Tlf. 40 40 40 73
Helle.A.Nielsen@egekom.dk